Leader - moduulien hinnatModuulin hinta sisältää:
- lähiopiskelupäivät
- sähköisen oppimisympäristön opintojen aikana
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa
- ryhmäharjoitukset
- harjoitustyöt ja niiden ohjauksen
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen ohjelman aikana
- luentopäivien kahvit ja lounaat
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin    

Esimiestyössä kehittyminen 2195 € + alv*
Työyhteisön kehittäminen 2195 € + alv*
Erilaisuuden johtaminen1650 € + alv*
Asiantuntijaorganisaation johtaminen 1150 € + alv*
Strategia ja arvot toiminnaksi. Toteutetaan yrityskohtaisena, kysy tarjous!

Johtamistutkimuksen klassikot itseopiskelutoteutuksella Moodlen kautta suoritettavan verkkokurssin hinta on 350 € + alv*.

Sustainable Strategy and Business Ethics itseopiskeluna Moodlen kautta suoritettavan verkkokussin hinta on 350 € + alv*.

Itseopiskelukurssin hinta sisältää:    
- pääsyn sähköiseen oppimisympäristöön Moodleen (oikeudet voimassa 1/2 vuotta ilmoittautumisesta)  
- tehtävät Moodlessa sekä harjoitustyön ohjeistus ja palautuslinkit  
- harjoitustyön arvioinnin ja kommentit  
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin      
- moduulin jälkeen kotiin postitettavan opintosuoritusotteen  

Opinnot laskutetaan moduulikohtaisesti. Moduulimaksu laskutetaan yhdessä erässä ennen ensimmäistä lähiopiskelupäivää. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.    

*) Voimassa oleva alv vuonna 2017 24%