Pitkällä tähtäimellä yrityksen menestys riippuu sen liikkeenjohdollisesta osaamisesta: menestyvä yritys kykenee luomaan toimivan strategian, johtamaan ja toteuttamaan sitä hallitusti ja vastaamaan liiketoimintaympäristön muutokseen strategiaa uudistamalla. Tämä edellyttää monipuolista asiantuntemusta liiketoiminnan johtamisesta, kehittämisestä ja strategioista.  

KATI 13– Johtamisen täydennyskoulutusohjelma käsittelee strategisen johtamisen keskeisiä teemoja ja ulottuvuuksia monelta kantilta. Leadership ja henkilöstövoimavarojen johtaminen on niin ikään merkittävässä roolissa ohjelmassa. Osallistujat perehtyvät muun muassa ihmisten, työyhteisöjen ja muutoksen johtamiseen sekä johtamisjärjestelmien merkitykseen liiketoiminnassa.  

Kauppatieteelliseen opiskeluun kuuluu myös johtamisen työkaluihin ja analysointivälineisiin perehtyminen ja ennen kaikkea kasvaminen kriittiseen ajatteluun. Yrityksen ja sen toimintatapojen sekä omien näkemysten rohkea kyseenalaistaminen ovat avaimia liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Kriittiseen ajatteluun kasvamista tukee eri alojen osaajista koostuva opiskelijaryhmä: ryhmässä käydyt keskustelut auttavat avartamaan näkemyksiä ja synnyttämään uusia ideoita.  

Liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen edellyttää asiantuntemusta, jonka saavuttamiseen ei ole oikotietä. Aito osallistuminen, halu kyseenalaistaa omia näkemyksiä sekä sitoutuminen akateemiseen opiskeluun kehittävät osaamista ja antavat hyvät valmiudet erilaisissa johtotehtävissä ja asiantuntijarooleissa toimimiseen. Tervetuloa mukaan!

Ohjelman vastuuprofessori Timo Pihkala