1. Vanheneeko aiempi tutkintoni niin ettei se enää käy opintojen pohjaksi?
Tutkinnot eivät vanhene. Sen sijaan muut opintosuoritukset (esim. yliopistossa suoritetut sivuainekokonaisuudet ja irralliset kurssit) vanhenevat 15 vuodessa. Aiempien suoritusten soveltuvuus KTM-tutkintoon käydään läpi KATI 13-ohjelmaan valittujen opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laatimisen yhteydessä.

2. Ovatko pääsykoekurssit maksullisia vai kuuluvatko ne KATI 13 –ohjelman hintaan?
Pääsykoekurssit ovat maksullisia, eivätkä ne kuulu KATI 13 –ohjelman hintaan.  Kurssien kustannukset näet kurssikohtaisilta nettisivuilta Päijät-Hämeen kesäyliopiston sivuilta ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston sivuilta.  

3. Mistä löydän tiedot pääsykoekursseista?
Löydät tiedot pääsykoekursseista joko KATI 13-ohjelman nettisivuilta Haku-kohdasta (linkitys eteenpäin) tai suoraan Päijät-Hämeen kesäyliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston nettisivuilta.

4. Voiko pääsykoekurssit suorittaa jossain muualla?
Pääsykoekurssit suoritetaan Päijät-Hämeen kesäyliopistossa ja Avoimessa yliopistossa. Myös aiemmin LUT:n avoimessa tai Päijät-Hämeen kesäyliopistossa tehdyt suoritukset samoihin kursseihin hyväksytään.

5. Haluan tehdä tulevaisuudessa KTM-tutkinnon. Mitä minun pitää suorittaa KATI 13-ohjelman lisäksi tutkinnon saadakseni?
KATI 13-ohjelma on kauppatieteellinen täydennyskoulutusohjelma. Kaikki koulutuksen opinnot ovat hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppatieteellisen tiedekunnan KTM-tutkinnossa. KATI 13-ohjelman lisäksi tutkintoon tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa lisäksi:

- Täydentäviä opintoja, joilla taustatutkinto päivitetään vastaamaan ktk-tasoa. Merkonomeilta, HSO-sihteereiltä, datanomeilta ja restonomeilta vaaditaan 48 op ja tradenomeilta 28 op täydentävien opintojen suorituksia.
- Liiketaloustieteelliset sivuopinnot (min.) 24 op
- Pro gradu –työ  
- Mahdolliset muut opinnot (yleensä enintään kurssi tai kaksi, pääasiassa sivuainevalinnasta riippuen)

6. Kuinka nopeasti ohjelman voi suorittaa?
Ohjelman luennot alkavat syksyllä 2012 ja loppuvat keväällä 2015. Kokemuksen perusteella tämä on useimmille vähintään riittävän tiukka aikataulu. Ohjelman kulkua ei voi nopeuttaa, mutta jos tähtäät tutkintoon ja energiaa riittää, voit toki tehdä kaikki muut vaadittavat opinnot jo ohjelman aikana valmiiksi.  

7. Milloin aikaisintaan voin valmistua kauppatieteiden maisteriksi KATI-ohjelmaa hyödyntäen?
Jos teet ennen tai samanaikaisesti KATI 13-ohjelman kanssa kaikki täydentävät opinnot, sivuaineen ja mahdolliset muut opinnot sekä gradun niin pitkälle kuin mahdollista, voit valmistua KTM:ksi noin kaksi kuukautta KATI 13-ohjelman päättymisen jälkeen.

8. Voinko suorittaa täydentäviä opintoja muissa yliopistoissa?
Voit. Muualla suoritetun kurssin on tällöin oltava sisällöltään täysin ja laajuudeltaan vähintään LUT:n kurssia vastaava, jotta sillä voi hakea hyväksilukua.  

9. Minulla on aiempia yliopisto-opintoja avoimesta yliopistosta. Voinko hyödyntää niitä tutkinnossa?
Muualla suoritettujen opintojen sopivuus osaksi tutkintoa arvioidaan tapauskohtaisesti HOPSien laatimisen yhteydessä. Minimivaatimus muualla suoritettaville opinnoille on, että suorituksista on saatavissa järjestävän yliopiston myöntämä opintosuoritusote. Tämän lisäksi hyväksyttävyyteen vaikuttaa mm. sopivuus tutkinnon rakenteeseen.

10. Entä voinko hyödyntää aiemmin suorittamiani opintoja KATI 13-ohjelmassa?
Myös KATI 13-ohjelmassa mahdollisesti hyödynnettävät, aiemmin suoritetut opinnot käydään läpi HOPSien laatimisen yhteydessä. Mahdolliset korvaavuudet vähentävät työmäärääsi, mutta niitä ei hyvitetä ohjelmamaksussa, sillä KATI 13-ohjelma myydään kokonaisuutena. (Poikkeuksena tähän on LUT eMBA-ohjelman suorittaneet opiskelijat, joille on määritelty korvaavuuspaketti MBA-suoritusten pohjalta.)  

11. Ohjelman kautta opiskelu on kalliimpaa kuin perusopiskelijana tai avoimen yliopiston kautta. Miksi valitsisin KATI –ohjelman?
KATI-ohjelmat on suunniteltu täydennyskoulutukseksi työssä käyville aikuisille. Luennot on räätälöity intensiivimuotoisiksi ja luennot järjestetään noin joka toinen viikko Lahdessa perjantaisin ja lauantaisin. Opiskelu vaatii akateemiseen tyyliin itsenäisyyttä, mutta opintojen ohjaus ja apu tarvittaessa ovat osa KATI-ohjelmakokonaisuutta. Sähköisen oppimisympäristön kautta tiedonvälitys on joustavaa ja nopeaa ja myös opiskelijoiden välinen kommunikointi sekä opiskeluun liittyvien ohjeistojen, tiedostojen ja asiakirjojen säilyttäminen hoituu helposti. Bonuksena aikuisopiskelijasta tulee kiinteän ryhmän jäsen, joka pääsee säännöllisesti kaveriporukkaan tuulettamaan ajatuksiaan ja oppimaan eri organisaatioista tulevien henkilöiden kokemuksista.