Ohjelman hintaKATI 13-ohjelman (70 op) hinta on 12 600 euroa.

Hintaan sisältyy:
- Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja opintojen ohjaus
- Lähioppimispäivät
- Sähköinen oppimisympäristö ohjelman aikana
- Luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa oppimisympäristössä
- Opintosuoritusten kirjaamisen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin

Hintaan ei sisälly:
- Kurssikirjakustannukset
- Ruokailu-, matka- ja majoituskulut

- Avoimen yliopiston kautta suoritettavat täydentävät opinnot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutetut täydentävät opinnot maksavat n. 100-200 €/ kurssi.

Kurssimaksu laskutetaan useammassa erässä koulutusohjelman aikana.