Tavoitteena kauppatieteiden maisteriUuden 1.8.2005 voimaan astuneen kaksiportaisen tutkintorakenteen mukaisesti kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 opintopistettä) ja kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä) ovat erilliset tutkinnot.  

Kauppatieteiden maisterin tutkinto (120 opintopistettä) koostuu pääaineopinnoista, kieliopinnoista, sivuaineopinnoista ja muista opinnoista. Maisteriohjelmiin voivat hakea kauppatieteiden kandidaatit sekä myös muun alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet ja tradenomit tietyin ehdoin, jotka määritellään ohjelmakohtaisesti.  
  
KATI -täydennyskoulutusväylän kautta maisteriohjelmaan voivat hakea kauppatieteiden kandidaatit ja tradenomit sekä merkonomit, restonomit, HSO-sihteerit ja datanomit. Muiden kuin kauppatieteiden kandidaattien tulee suorittaa tietty määrä täydentäviä opintoja voidakseen hakea opiskelijaksi maisteriohjelmaan.  

Jos hakijalla ei ole kauppatieteiden kandidaatin, tradenomin, merkonomin, restonomin, HSO-sihteerin tai datanomin tutkintoa, hänen tulee suorittaa kauppatieteiden kandidaatin tutkinto voidakseen hyödyntää KATI-ohjelman opinnot KTM-tutkintoon. Suosittelemme Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamista ennen KATI-ohjelmaan hakemista. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon voi suorittaa perusopiskelijana hakemalla pääsykokeiden kautta tai Avoimen yliopiston väylän kautta perusopiskelijana.

KATI 13 - väylä KTM:ksiOhjelman päätyttyä ja opiskelijan suoritettua 80 opintopistettä, opiskelija voi hakea Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon varsinaiseksi opiskelijaksi suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Edellytyksenä on, että hakijalla on suoritettuna merkonomin, restonomin, HSO-sihteerin, datanomin, tradenomin tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinto sekä vaadittavat täydentävät opinnot.

Täydentävät opinnotTradenomien tulee suorittaa 28 opintopisteen edestä täydentäviä opintoja hakeakseen maisteriopintoihin. Merkonomien/HSO-sihteerien/datanomien/ restonomien täydentävien opintojen määrä on 48 opintopistettä.  

Täydentävät opinnot opiskelija voi suorittaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Avoimen yliopiston kautta. Osa täydentävistä opinnoista sisältyy KATI-ohjelmaan. Avoimen yliopiston kursseja järjestetään Lahdessa ja niihin voi osallistua KATI-ohjelman ohessa.

SivuaineopinnotKauppatieteiden maisterin opintoihin sisältyy pakolliset liiketaloustieteelliset sivuaineopinnot. Niitä voi suorittaa esimerkiksi Koulutus- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijaohjelmien tarjonnasta, Avoimen yliopiston tarjonnasta tai KATI-ohjelman päätyttyä perusopiskelijana Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarjonnasta.

Pro gradu ja mahdolliset puuttuvat opinnotPro gradu -opinnäytetyö sekä mahdolliset muut puuttuvat maisteriopinnot suoritetaan KATI-ohjelman jälkeen perusopiskelijana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.