KATI 13 -täydennyskoulutuksen sisältöKATI 13 -ohjelman akateeminen laajuus on 70 opintopistettä. Ohjelman teemoja ovat strateginen johtaminen, johtamistaidot ja HRM sekä organisaation uudistuminen.  

Strateginen johtaminen
- Kasvustrategiat
- Verkostot
- Kansainvälinen liiketoiminta
  
Johtamistaidot ja HRM
- Leadership
- Muutosjohtaminen
- Rekrytointi ja palkitseminen
- Työoikeudelliset kysymykset

Organisaation uudistuminen
- Organisaation kehittäminen
- Luovuus ja innovaatiot
- Uuden liiketoiminnan luominen

KATI 13 -ohjelman opinnot on mahdollista anomuksesta sisällyttää osaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden maisterin opintoja. Tällöin opiskelijan on KATI 13-ohjelman lisäksi tehtävä joko perusopiskelijana tai ohjelman ohessa esim. avoimessa yliopistossa erikseen määritellyt täydentävät opinnot, kieliopinnot,  liiketaloustieteellinen sivuaine sekä tarpeen mukaan muita opintoja. Pro gradu -työ tehdään perusopiskelijana.

Täydentäviä opintoja järjestetään Lahdessa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Avoimen yliopiston ja Päijät-Hämeen kesäyliopiston yhteistoteutuksena.