Taloustietämystä esimiesten tarpeisiin

Globaalissa maailmassa organisaatioita koettelevat aiempaa nopeammat ja voimakkaammat tuotteiden ja palveluiden kysynnän muutokset. Niiden kannattavuusvaikutukset ovat merkittäviä ja siksi tilanteen hallitsemiseksi tarvitaan osuvia analyysejä sekä uusimpia talouden ohjauksen työkaluja.

Usein esimiestehtävissä toimivilla on koulutustausta, johon ei ole kuulunut opintoja talouden alueelta. Työelämä asettaa kuitenkin kasvavia vaateita tuottavuuden ja kannattavuuden osatekijöiden ymmärtämiselle. Oikeiden päätösten tekemiseksi tarvitaan tietämystä oman yksikön, koko yrityksen, kilpailijoiden ja myös asiakkaiden taloudellisesta tilanteesta.

LUT Talous -moduulit tarjoavat osallistujille tuoreita näkökulmia talouden johtamisen menetelmiin ja työvälineisiin. Toiminnan johtamisen tueksi tarvitaan ymmärrystä yrityksen kustannusrakenteesta, tuote- ja asiakaskannattavuuksista, tuottavuuden osatekijöistä sekä keskeisistä tunnusluvuista. Päätöksentekoa voidaan tehostaa myös esimerkiksi entistä paremmilla investointiehdotuksilla.  

Eri aloilta tulevien osallistujien kokemustaustat tarjoavat myös ainutlaatuisen mahdollisuuden monipuoliseen keskusteluun ja ongelmien vaihtoehtoisten ratkaisutapojen pohdintaan

Professori, TkT Timo Kärri