Kokemuksia aiemmasta Taloutta teollisuudelle -ohjelmastaHyvä lisä MBA-opintoihin

Hakeuduin neljä vuotta sitten Teollisuuden MBA -ohjelmaan, jonka vapaavalintaisena osana suoritin Taloutta teollisuudelle opintokokonaisuuden. Valitsin sen, koska sekä MBA että aiemmissa DI:n opinnoissani olin jo saanut mielestäni vahvan tietämyksen johtamisesta, ihmisten johtamisesta ja strategiaan liittyvistä asioista. Samalla kuitenkin tunsin, että tiedot talousasioista olivat jääneet hieman pintapuolisiksi.  

Taloutta teollisuudelle osoittautui hyväksi ja tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Hyvin suunniteltu ja järjestetty – moduulimallisena se oli hyvin rytmitetty. Myös käytännön järjestelyt sujuivat erinomaisesti ja kaikki sujui kuten luvattiin. Joustavuutta löytyi sopivasti työelämässä mukana oleville. Sähköinen oppimisympäristö Venla oli moderni lisä ja toimi mainiona yhteisenä foorumina. Pidän tärkeänä myös sitä, että luennoilla pääsi opiskelemaan yhdessä toisten, opiskelusta innostuneiden aikuisten kanssa.  

Itse opintojen sisällöstä en nostaisi mitään ylitse toisen. Kaikki käsitellyt asiat niin talousjohdon kuin ulkoisen laskentatoimenkin osat olivat hyödyllisiä. Työssäni joudun usein tekemisiin budjetoinnin ja investointilaskelmien kanssa, joten ehkä näitä asioita käsitellyistä moduuleista jäi minulle eniten ihan konkreettisestikin työssä hyödynnettäviä työkaluja käyttöön. Toisaalta ulkoisen laskentatoimen opinnot antoivat eväitä arvioida mm. kilpailijoiden tilinpäätöslukuja.

Jos hallitsee oman tehtävänsä ammatillisen puolen ja tuntee olonsa yhtään epävarmaksi keskustellessaan talousihmisten kanssa, kannattaa lähteä opiskelemaan Taloutta teollisuudelle –kokonaisuutta. Sen jälkeen ymmärtää, mitä talouslukujen taustalla on.

Janne Varvemaa
Portfolio Manager, Publication Papers, RTD, UPM


Työelämässä on hallittava talousasiat

Suunnittelin jatko-opintoja ja tein samalla kartoitusta siitä, mitä muita mahdollisia koulutuksia ja kursseja olisi tarjolla. Koulutus- ja kehittämiskeskuksen sivustolta silmiini sattui Taloutta teollisuudelle –kokonaisuus. Se vaikutti mielenkiintoiselta ja sopivalta silloiseen tilanteeseeni.  

Olen valmistunut vuonna 1998 AMK-insinööriksi prosessipuolelta ja ainakaan silloin talousasioita ei opinnoissa pahemmin käsitelty. Työelämässä kuitenkin tarvitsee talousasioiden hallintaa melkein tehtävässä kuin tehtävässä. Taloutta teollisuudelle –opinnoista sain juuri sopivan laajan paketin osaamista sekä konkreettisia työkaluja, joita voin käyttää työelämässä myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi investointilaskelmista jäi selkeät esimerkit ja nyt osaan myös lukea tilinpäätösten lukuja ihan uudella tapaa.

Itselläni opintojen ja töiden yhteen sovittaminen sujui hyvin. Opiskelu tapahtui mielekkään intensiivisinä jaksoina, joiden aikana syntyi hyviä keskusteluja. Lisäksi sain näkemystä siitä, miten asiat on järjestetty muissa organisaatioissa. Tiedon vaihto ja verkostojen luominen eri aloilta ja eri tehtävissä toimivien ihmisten kanssa on aina rikkaus.  Myös koulutuksen hyödynnettävyys jatko-opinnoissa oli ja on hyvä juttu. Sain suoritettua jatko-opintojen sivuaineen jo etukäteen.

Virpi Valkeapää
Projekti-insinööri, Lappeenrannan kaupunki


Talouden teorioista käytäntöön

Joitakin vuosia sitten mieleeni tuli ajatus jatkaa reilut 15 vuotta sitten päättyneitä opintoja. Harkitessani koulutusta tarjoavien opiskelumahdollisuuksien ja koulutusohjelmien välillä, sopivimmaksi osoittautui LUT:n Koulutus- ja kehittämiskeskuksen aikuiskoulutusohjelmat. Tästä innostuneena olen mukana jo kolmannessa koulutusohjelmassani. Edellinen koulutusohjelma, jonka sain päätökseen keväällä 2006, oli Talousosaamista teollisuudelle -ohjelma.

Vaikka opiskelu työn ohessa onkin melkoisesti aikaa vievää ja vaativaa, niin se myös antaa todella paljon. Olen usein miettinyt perusopiskelijan asemaa verrattuna aikuisopiskelijoihin. Meillä työelämässä mukana olevilla on etuna kokemusta ”oikeasta” työelämästä ja työtehtävistä, joihin tulemme hankkimaan tai päivittämään tietojamme. Useat koulutuksiin liittyvät harjoitustyöt pääsee liittämään omiin työtehtäviin ja siirtämään täten teorian hyödyt käytännön töihin välittömästi, ilman viivettä. Korkeatasoisten luennoitsijoiden lisäksi useilta eri aloilta tulevat opiskelijat tuovat paljon kokemusperäistä tietoa kanssaopiskelijoidenkin hyödynnettäväksi.

Opiskelun kautta meillä on hyvä mahdollisuus avartaa omia näkemyksiämme tiukentuvilla ja entistä enemmän korkeaa koulutusta arvostavilla työmarkkinoilla, kuten meillä Tikkurilassakin. Olen ollut kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen LUT:n opintotarjontaan ja sen korkeaan tasoon, joten voin suositella sitä kaikille lisäopintoja harkitseville.

Ilari Hyyrynen
Myyntipäällikkö, Tikkurila Coatings Oy


Rautaisannos talousoppeja

Talousosaamista teollisuudelle -koulutusohjelma oli sopiva ”kompromissi” yksittäisten koulutustapahtumien ja toisaalta pitkän, tutkintoon tähtäävän opiskelun välimaastosta. Ohjelma oli laaja, mutta ei sitonut liian pitkäksi aikaa. En ollut hakemassa uutta oppiarvoa, vaan halusin kehittää omaa ammattitaitoani.

Monipuoliset kurssit antoivat selkeän kokonaiskuvan päätöksentekoon vaikuttavista asioista. Opin paremmin ymmärtämään yrityksen toimintaa kokonaisuutena ja uskon, että sen ansiosta minun on myös helpompi sopeutua mahdollisiin toimintaympäristön muutoksiin tai uusiin tehtäviin.

Oli mielenkiintoista keskustella yrityselämän käytännön haasteista luennoitsijoiden sekä eri aloja edustaneiden opiskelijoiden kanssa. Moniin asioihin avautui uudenlaisia näkökulmia, kun niitä pääsi peilaamaan teoriaan sekä muissa yrityksissä käytettyihin ratkaisumalleihin. Huomasin, että oman organisaationi haasteet eivät ole ainutlaatuisia. Usko omaan osaamiseen ja kykyyn soveltaa opittuja asioita käytäntöön vahvistui.

Olen hyvin tyytyväinen saamaani liiketaloustieteen oppien rautaisannokseen sekä ohjelman aikana työnantajalle tekemästäni projektityöstä saamaani positiiviseen palautteeseen. Samalla kertyi kokoon opintopisteitä, joita voin hyödyntää, jos jatko-opiskelukipinä sittenkin iskee!

Jaana Maarve
Vientipäällikkö, Stora Enso Packaging Oy