Ohjelman jälkeen  • Osaat tunnistaa tietointensiivisissä ympäristöissä toimivien organisaatioiden merkittävimmät pääomat ja kyvykkyydet.

  • Pystyt kehittämään yrityksen kulttuuria, rakenteita ja toimintatapoja tietojohtamisen näkökulmasta.

  • Ymmärrät verkostojen johtamisen ja luottamuksen rakentamisen periaatteet tietointensiivisessä verkostotoiminnassa.

  • Kykenet huomioimaan yksilön osaamis- ja muutostarpeet itsesi ja alaistesi johtamisessa ja kehittämisessä.