Ohjelman hintaTietojohtamisen asiantuntijaohjelman hinta on 7 500 euroa + alv*.  

Hinta sisältää:  
- verkkokurssin ja 12 lähiopiskelupäivää
- tutoroidun etäopiskelun sekä sähköisen oppimisympäristön ohjelman aikana  
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa  
- ryhmäharjoitukset lähiopiskelupäivien aikana
- harjoitustyöt ja niiden ohjauksen  
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen ohjelman aikana  
- luentopäivien kahvit ja lounaat  
- opintosuorituksen kirjauksen Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintorekisteriin    

Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä ohjelman alkaessa ja toinen ohjelman puolivälissä. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.    

*) Voimassa oleva alv vuonna 2016 24%

Ohjelmasta voi valita myös yksittäisiä moduuleja.
- Tietopääoma kilpailutekijänä 1 250 euroa + alv
- Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 2 150 euroa + alv
- Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 1 250 euroa + alv
- Tiedolla johtaminen 1 250 euroa + alv
- Tietojohtamisen kehitysprojekti 2 150 euroa + alv
- Tietotyö ja itsensä johtaminen 1 450 euroa + alv