Ohjelman hintaTietojohtamisen asiantuntijaohjelman hinta ilman valinnaista moduulia on 7 500 euroa + alv ja akateeminen laajuus 24 op.  
Asiantuntijaohjelman hinta sisältäen kaikki moduulit 8 500 euroa + alv, jolloin akateeminen laajuus 27 op.

Hinta sisältää:  
- verkkokurssin ja 12-14 lähiopiskelupäivää
- tutoroidun etäopiskelun sekä sähköisen oppimisympäristön ohjelman aikana  
- luentomateriaalit (luentokalvot ja artikkelit) sähköisessä muodossa  
- ryhmäharjoitukset lähiopiskelupäivien aikana
- harjoitustyöt ja niiden ohjauksen  
- henkilökohtaisen opintojen ohjauksen ohjelman aikana  
- luentopäivien kahvit ja lounaat  
- opintosuorituksen kirjauksen LUT-yliopiston opintorekisteriin    

Ohjelma laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä ohjelman alkaessa ja toinen ohjelman puolivälissä. Lasku lähetetään ilmoittautumislomakkeessa mainitulle henkilölle tai organisaatiolle.    


Ohjelmasta voi valita myös yksittäisiä moduuleja.
- Tietopääoma kilpailutekijänä 1 250 euroa + alv
- Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 1 250 euroa + alv
- Tietojohtamisen järjestelmät ja teknologiat 1 250 euroa + alv (valinnainen)
- Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 2 150 euroa + alv
- Tiedolla johtaminen 1 250 euroa + alv
- Tietotyö ja itsensä johtaminen 1 450 euroa + alv
- Tietojohtamisen kehitysprojekti 2 150 euroa + alv