Nopeat ja ketterät menestyvät teknologiamurroksessaTeknologinen murros haastaa organisaatiot yli toimialarajojen, mutta tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia. Digitalisaatio mahdollistaa yhä paremmin tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa, globaalisti skaalautuvat liiketoimintamallit, arvoketjujen pilkkoutumisen sekä ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekemisen. Ihmisen ja teknologian vahvuuksien yhdistäminen mahdollistaa kustannustehokkaan ja tuloksellisen toiminnan.

Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, kehitysideoiden kerääminen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuminen vaatii yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella olevan osaamisen hyödyntämistä ja uudenlaista organisoitumista.  

Teknologiavälitteinen kommunikaatio ja virtuaaliset yhteistyön muodot ovat yhä useamman arkea. Asiantuntijat työskentelevät lyhytkestoisissa projektiluontoisissa hankkeissa yli organisaatio-, ammatti- ja kansallisuusrajojen. Sisäisten ja ulkoisten verkostojen johtamisosaaminen ja luottamuksen rakentaminen nousevat yhä tärkeämmäksi.

Yrityksen kyky tehdä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa uusien tuotepalvelukokonaisuuksien kehittämisen. Perinteinen jako yhteistyöhön ja kilpailuun hämärtyy - verkostoissa luodaan arvoa yhteistyössä, mutta myös kilpaillaan. Tehokkaan tiedon jakamisen lisäksi tarvitaan myös epävirallisia tiedon suojausmekanismeja.

Jatkuvassa muutoksessa selviytyvät parhaiten ne, jotka ovat ketteriä ja oppivat nopeasti. Tietopääoma on tärkein resurssi, mutta sen uudistumisesta on pidettävä huolta!

Tervetuloa oppimaan yhdessä!


Professori, KTT, Kirsimarja Blomqvist,  
Ohjelman akateeminen johtaja