Nopeat ja ketterät menestyvät teknologiamurroksessaMeneillään oleva teknologinen murros mahdollistaa tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa, globaalisti skaalautuvat liiketoimintamallit, arvoketjujen pilkkoutumisen sekä ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekemisen. Monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, kehitysideoiden kerääminen ja uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin tarttuminen vaatii yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella olevan osaamisen hyödyntämistä ja uudenlaista organisoitumista.

Teknologiavälitteinen kommunikaatio ja virtuaaliset yhteistyön muodot ovat yhä useamman arkea. Asiantuntijat työskentelevät lyhytkestoisissa projektiluontoisissa hankkeissa yli organisaatio-, ammatti- ja kansallisuusrajojen. Sisäisten ja ulkoisten verkostojen johtamisosaamisen merkitys korostuu.

Yrityksen kyky tehdä yhteistyötä asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa uusien tuote-palvelukokonaisuuksien kehittämisen. Perinteinen jako yhteistyöhön ja kilpailuun hämärtyy - verkostoissa luodaan arvoa yhteistyössä, mutta myös kilpaillaan. Tehokkaan tiedon jakamisen lisäksi tarvitaan myös epävirallisia tiedon suojausmekanismeja.

Luottamus on verkostojen liima ja digitaalisten liiketoimintamallien edellytys. Luottamusta on opittava rakentamaan nopeasti ja aktiivisesti, mutta myös arvioitava analyyttisesti muiden toimijoiden luotettavuutta.

Työtehtäviä häviää ja uusia syntyy. Erityisesti kollektiiviseen luovuuteen ja hiljaiseen tietoon perustuva innovatiivisuus ja ongelmanratkaisu ovat vaikeasti automatisoitavia ja tärkeitä asiantuntijoiden kilpailuedun lähteitä.

Jatkuvassa muutoksessa selviytyvät parhaiten ne, jotka ovat ketteriä ja oppivat nopeasti. Tietopääoma on tärkein resurssi, mutta sen uudistumisesta on pidettävä huolta!

Tervetuloa oppimaan!

Professori, KTT, Kirsimarja Blomqvist,  
Ohjelman akateeminen johtaja

Katso professori Kirsimarja Blomqvistin puheenvuoro luottamusjohtamisesta Sitran Elinvoimaa-foorumin luentopäivässä 31.3.2011.