Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman sisältö ja aikatauluTietojohtamisen asiantuntijaohjelman aloituspäivä järjestetään tiistaina 9.4.2019 klo 9.00-17.00 Helsingissä Meeting Park FORUMissa.

Tietopääoma kilpailutekijänä 3 op
Luennoitsija: professori Aino Kianto (LUT)
Verkkokurssi 9.-30.4.2019.

Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 6 op
Luennoitsija: professori Kirsimarja Blomqvist (LUT)
Lähiopiskelupäivät 6.-7.5. ja 10.6.2019 Helsingissä. Lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä.  

Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 3 op
Luennoitsija: professori Aino Kianto (LUT)
Lähiopiskelupäivä 11.6.2019 Helsingissä.

Tietojohtamisen järjestelmät ja teknologiat 3 op
Luennoitsija: tutkijatohtori Henri Hussinki (LUT)
Lähiopiskelupäivät 27.8. ja 28.8.2019 Helsingissä.

Tiedolla johtaminen 3 op
Luennoitsija: tutkijatohtori Samuli Kortelainen (LUT)
Lähiopiskelupäivät  10.9. ja 11.9.2019 Helsingissä.

Tietotyö ja itsensä johtaminen 3 op    
Luennoitsija: professori Kirsimarja Blomqvist (LUT)
Lähiopiskelupäivät 8.10. ja 12.11.2019 Helsingissä.

Tietojohtamisen kehitysprojekti 6 op
1 lähiopiskelupäivä ja 1 projektitöiden esityspäivä. Lisäksi virtuaalisesti toteutettavia tutorointitapaamisia henkilökohtaisen työn ohjaajan kanssa.  
Lähiopiskelupäivät 9.10.2019 ja 29.1.2020 Helsingissä.


Tietojohtamisen -opintoja parhaiten tukevat seuraavat moduulit:
- Asiantuntijaorganisaation johtaminen
- Innovaatio - uudistumisen taito
- Ennakointi osana innovaatiotoimintaa
- Innovation menestyksellinen toteuttaminen
- Innovaatiosta liiketoimintaan
- Innovatiivinen organisaatiokulttuuri    
- Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteenä
- Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät
- Yritysten välinen yhteistyö