Ohjeita kirjoittajilleYrittäjyyskasvatuspäiville jätettävien abstraktien, hanke-esittelyiden ja tutkimussuunnitelmien vastaanottaminen on päättynyt. Kiitos kaikille abstraktin lähettäneille!

Abstraktien suuri määrä yllätti meidät täysin, mutta teemme parhaamme, että saamme mahdollisimman suuren osan esityksiä mahtumaan konferenssiohjelmaan. Abstraktien kirjoittajille on sähköpostitettu hyväksymisilmoitus maanantaina 20.6.

Esitettävät lopulliset paperit, väitöskirjasuunnitelmat ja hanke-esittelyt tulee lähettää viimeistään 1.9.2011. Voit pitää esityksen myös ilman paperia, mutta määräaikaan mennessä jätetyt paperit jaetaan osallistujille sähköisenä ja Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry voi valita näiden joukosta artikkeleita julkaistavaksi seuran tulevissa julkaisuissa.

Ohjeet paperin jättämiseksi: Paperit lähetetään word-muodossa (.doc, .docx tai .rtf) sähköpostitse Anne Kuntulle (anne.kunttu(at)lut.fi) viimeistään 1.9. mennessä.  

Paperien enimmäispituus on noin 25 sivua. Suositeltava fontti Times New Roman, 12 pt, otsikoissa fonttina pt 14 bold. Otsikon jälkeen tulee kirjoittajan tai kirjoittajien nimet, organisaatio sekä sähköpostiosoite. Riviväli 1, kappaleiden väliin yksi rivi.

Hyödynnä tarvittaessa oheisia pää- tai alaotsikointeja:  
• Otsikko
• Kirjoittajan tai kirjoittajien nimet, organisaatio, sähköpostiosoite
• Tiivistelmä
• Avainsanat (yleensä 4-6 kuvaavaa asiasanaa)
• Johdanto, tavoite
• Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys
• Metodologia, aineiston esittely, analyysi ja tulokset
• Pohdintaa
• Lähdeluettelo

Lähetä paperi word-muodossa (.doc, .docx tai .rtf) sähköpostitse viimeistään 1.9.2011 osoitteeseen: anne.kunttu(at)lut.fi  
    
Tervetuloa Lappeenrantaan 6.-7.10.2011!
Elena Ruskovaara, Jaana Seikkula-Leino & Timo Pihkala  
Lappeenrannan teknillinen yliopisto