Tulosta

Energiatehokkuus teollisuudessa


Kilpailuetua ja kustannussäästöjä energiatehokkuudellaTeollisuuden energiatehokkuus on merkittävä kilpailutekijä sekä tuotannon että kunnossapidon kannalta.  On tärkeää oppia tunnistamaan sellaiset menetelmät ja toimenpiteet, joilla voidaan taloudellisin perustein parantaa energiaintensiivisen teollisuuden sähköenergian käytön energiatehokkuutta ja hyödyntää tehokkaasti prosessien jätelämpöä. Lisäksi oleellista on ymmärtää menetelmiä, joiden avulla energiatehokkuutta voidaan mitata ja estimoida sekä arvioida mittausten pohjalta taloudellista energiasäästöpotentiaalia. Energian tehokkaampi hyödyntäminen teollisten prosessien yhteydessä tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Teollisuuden tarpeista suunnitelluissa moduuleissa ajankohtaista, tutkittua tietoa tarkastellaan sekä tiedon perusteiden että havainnollistavien case-esimerkkien avulla. Ohjatut harjoitustyöt tuovat oppimisen lähelle päivittäistä työtä ja yrityksen omia prosesseja ja laitteita.

Pakettiin kuuluu kaksi eri opintokokonaisuutta, jotka voi opiskella myös itsenäisinä kursseina.
Kohderyhmä:Asiantuntijat ja suunnittelijat, johtajat, projekti-insinöörit ja –päälliköt
Ajankohta:Syksy 2012
Laajuus:6 lähiopiskelupäivää, 10 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2760 €
Haku:23.10. mennessä
Oppimismenetelmät:Intensiiviset lähipäivät, harjoitukset ja projektityöt (tentit)
Muuta:Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yksittäiset opintojaksot ovat syventävien opintojen tasoisia.
Yhteyshenkilöt:
Virkki-Hatakka TerhiProjektipäällikkö040 505 6439