Tulosta

Venäjän talous ja markkinat globaalissa toimintaympäristössä


Venäjän kasvavat markkinnat kiinnostavat suomalaisyrityksiä yhä enemmän. Markkinoiden läheisyys ja Venäjän siirtyminen lähemmäs kansainvälisiä kaupankäynnin pelisääntöjä on lisännyt yritysten kiinnostusta viime vuosina merkittävästi. Valtava markkina-alue kätkee monia mahdollisuuksia, mutta menestyäkseen suomalaisyrityksiltä vaaditaan ajallisia ja rahallisia resursseja sekä erityisesti venäläisen liiketoimintakulttuurin ymmärtämistä.

Venäjän markkinoilla on kuitenkin edelleen monia ominaispiirteitä, joilla se eroaa moniin muihin maihin tehtävästä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Toinen merkittävä piirre Venäjän markkinoissa ja toimintaympäristössä on nopeat muutokset. Tällä jaksolla saat tietoa Venäjän markkinoiden nykykehityksestä ja niistä mahdollisuuksista, joita nopeasti tapahtuva kehitys voi yrityksellesi tarjota.

Keskeisiä teemoja ovat:  
- Venäjä globaalissa taloudessa
- Elintaso Venäjällä: kansainvälinen vertailu ja maan sisäiset erot
- Kuluttajamarkkinat: Ostovoima ja sen kehitys
- Ulkomaankauppa
- Suorat ulkomaiset investoinnit: kehitys, toimialat ja alueellinen jakauma
- Ulkomaiset investointicaset:
- Venäläisen yrityskentän pääpiirteet
- Talouden yksityistämisprosessi ja oligarkit
- Merkittävimmät venäläiset yritykset
- Talouden uudistustoimet (siirtymä markkinatalouteen) ja valtion rooli
- Venäjän talouden ja liiketoimintaympäristön tulevaisuudennäkymät sekä haasteet

Seuraava toteutus suunnitteilla tarpeen mukaan. Moduuil voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisena koulutuksena.
Kohderyhmä:Keskisuurten ja suurten yritysten keski- ja ylempi johto
Ajankohta:Ilmoitetaan myöhemmin.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:ilmoitetaan myöhemmin
Haku:Ilmoitetaan myöhemmin.
Oppimismenetelmät:Luennot, case- ja ryhmäharjoitukset, harjoitustyö ja tentti
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Interplay_ -moduulivalikon muilla moduuleilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ikäheimonen TuuliKoulutuspäällikkö040 765 5699 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559