Tulosta

Sähkön käytön energiatehokkuuden parantaminen teollisuuden energiamuuntoprosesseissa


Opintojakso antaa valmiudet arvioida prosessiteollisuuden energiankäytön tehostamismahdollisuuksia  
painottuen erityisesti sähköenergian käyttöön pohjautuviin energiamuuntoprosesseihin.  
Tyypillisiä kohteita ovat teollisuuden pumput, kompressorit ja puhaltimet.

Teemoina ovat:
- Sähköenergian käyttöön pohjautuvat  
   energianmuuntoprosessit
- Prosessin energiatehokkuuden kasvattaminen  
   taajuusmuuttajan avulla
- Sähkömoottorin energiatehokkuus
- Pumppujen, puhaltimien ja kompressorien  
  energiatehokkuus
- Sähköenergian käyttöön pohjautuvien  
  energianmuuntoprosessien kokonaishyötysuhteen  
  määrittäminen
- Sähköenergian käytön tehokkuuden parantaminen  
  prosessitason toiminnalla

Opintojakso on suunnattu erityisesti teollisuuden energiatehokkuudesta / energia-asioista vastaaville henkilöille, kunnossapidon käyttö ja kehitystehtävistä vastaaville henkilöille, automaatiopäälliköille, laitevalmistajille, suunnittelu- ja konsulttitoimistoille, julkisen sektorin energiatoimijoille ja päättäjille  

Moduuli soveltuu myös henkilöille, jotka tarvitsevat työssään laajaa näkemystä energiatehokkuuden ja energiatuotannon alueelta.  

Lähiopiskelupäivät:
Ilmoitetaan myöhemmin
Kohderyhmä:Asiantuntijat ja suunnittelijat, johtajat, projekti-insinöörit ja -päälliköt
Ajankohta:8.-9.11. ja 12.12.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää, 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1400 €
Haku:31.10. mennessä
Oppimismenetelmät:Intensiiviset lähipäivät, harjoitustyö ja tentti
Muuta:Tutustu myös Teollisuuden jätelämmön hyödyntäminen -moduuliin.
Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Virkki-Hatakka TerhiProjektipäällikkö040 505 6439