Tulosta

Monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen


Tänä päivänä yhä useammat työskentelevät monikulttuurisissa tiimeissä tai verkostoissa. Kaikki organisaatiot toimivat globaalissa toimintaympäristössä, jolloin työyhteisöt ovat usein monikulttuurisia ja/tai monikulttuurisuuden kohtaa vähintäänkin yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden tai kilpailijoiden kautta.  

Erilaisten monikulttuuristen tiimien ja verkostojen johtaminen sekä toimiminen monikulttuurisessa toimintaympäristössä tuovat uusia haasteita johtamiseen ja esimiestyöhön, joihin on hyvä valmistautua sekä ymmärtää kulttuurierojen vaikutus toimintatapoihin, päätöksentekoon, kommunikointiin ja johtamiseen.  

Tämän koulutuksen avulla saat työvälineitä ja keinoja monikulttuuriseeen johtamiseen, opit tunnistamaan kulttuurieroja, ymmärrät paremmin johtamiseen ja virtuaalijohtamiseen liittyviä haasteita monikulttuurisessa työyhteisössä sekä kuulet kokemuksia mm. aasialaisen ja länsimaisen johtamistyylien eroista.

Koulutus sopii sinulle, jos toimit johtajana, päällikkönä, esimiehenä tai asiantuntijana monikulttuurisessa työyhteisössä tai lähetät henkilöstöihmisenä tai esimiehenä alaisia ulkomaankomennuksille.

Keskeisiä teemoja ovat:  
- Kulttuurierot ja niiden tunnistaminen
- Monikulttuurinen johtaminen case-esimerkkien kautta:  intialainen ja amerikkalainen vuorovaikutus ja johtaminen sekä niiden erot suomalaiseen
- Monikulttuurinen virtuaalijohtaminen
- Kriittiset menestystekijät virtuaalitiimin johtamisessa
- Kulttuurierot ja tehokas kommunikointi  
- Neuvottelukulttuurien erot
- Erilaiset johtamistyylit - onko universaalia johtamistyyliä?
- Ulkomaankomennukselle valmistautuminen

Lähiopiskelupäivät:
Suunnitteilla
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät.
Ajankohta:Seuraava toteutus keväällä 2017.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 4 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1650 € + alv
Oppimismenetelmät:Luennot, ryhmätyöt, kirjallisuus ja harjoitustyö
Muuta:Moduulin sisältöä tullaan muuttamaan seuraavaan toteutukseen erilaisuuden johtamiseksi.

Täydennä asiantuntemustasi Leader -ohjelman muilla moduuleilla.  Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935