Tulosta

Kapillaarielektroforeesi teollisuus- ja tutkimuskäytössä


Kapillaarielektroforeesi (CE) on sähköavusteinen miniatyrisoitu erotustekniikka, jolla voidaan tutkia varauksellisia ja neutraaleja yhdisteitä, joiden molekyylikoko vaihtelee pienimolekyylisistä makromolekyylisiin.  
Kapillaarielektroforeesia voidaan soveltaa mm. lääke-, elintarvike- ja ympäristökemian alalla teollisuusprosessien ja ympäristöanalytiikan lähes reaaliaikaiseen tutkimukseen sekä esimerkiksi paperi-, sellu- ja muiden prosessivesien seurantaan.  
CE-menetelmistä käytetään tutkimuksissa useita alitekniikoita, joiden valinta tehdään tilannekohtaisesti mm. yhdisteiden rakenteen, varauksen, koon ja liukoisuuden perusteella.  

Kurssilla keskitytään menetelmien käyttökohteisiin ja teoriaan. Opiskellaan  
- yhdisteiden identifiointia  
- puskureitten valmistusta  
- liuoskemiaa
- yhdisteitten piirteitä  
sekä  
- tutustutaan analyysin laatimiseen ja analyysitulosten käsittelyyn käytännössä.  

Lisäksi tutustutaan syvemmin kapillaarielektroforeesin mahdollisuuksiin neljän erilaisen esimerkkitapauksen avulla:  
Case 1 Ioniset lääkeaineet: Kapillaarielektroforeesilla puhtausanalyysi, enantiomeerit ja lääkemetabolia (massaspektrometria)
Case 2 Epäorgaaniset suolat: Pienmolekyylit prosessiseurantaparametrien monitorointivälineenä on-line -CE-mittaustekniikassa  
Case 3 Karboksyylihapot bioprosessianalytiikassa
Case 4 Ympäristölle haitalliset kemikaalit CE-erotuksessa: Bioaines, myrkyt ja räjähteet (vedetön / vedellinen analyysi)

Opetuksesta vastaavat alan asiantuntijat professori Heli Sirénin (LUT) johdolla.
Esite:Esite_kapillaarielektroforeesi2010.pdf (237KB)
Kohderyhmä:Prosessi- tai ympäristöanalytiikkaa työssään tarvitsevat henkilöt: esim. tutkijat, laborantit, tutkimus- ja käyttöhenkilöstö
Ajankohta:19.-20.8. 2010
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:850 € (hintaan sisältyy lounas ja kahvi)
Haku:8.8.2010
Oppimismenetelmät:luennot, laboratoriodemot ja loppukoe
Muuta:Kurssilla on mahdollisuus myös osallistujien  oman näytteen analysointiin. Ota yhteyttä ja kysy lisää viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua!
Yhteyshenkilöt:
Virkki-Hatakka TerhiProjektipäällikkö040 505 6439