Tulosta

Vaativien hitsattujen rakenteiden suunnittelu


Moduulissa käsitellään eri rakenne- ja kuormitustyypit. Osallistuja omaksuu hitsatun rakenteen suunnitteluperiaatteet, muodonmuutokset, rakenteen hyväksymiskriteerit, alan uudet standardit (mm. SFS EN 1090 sarja) ja ohjeet sekä hitsatun rakenteen analysointimenetelmät.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Rakennetyypit ja kuormitus
- Mitoituskriteerit
- Analysointimenetelmät
- Standardit ja ohjeet, mm standardin SFS - EN 1090 osat 1 - 3

Lähiopiskelupäivät:
Lähiopiskelupäivät
tiistai 1.9.2015
keskiviikko 2.9./2015
torstai 3.9.2015
Kohderyhmä:Metallirakenteiden suunnittelijat, tuotekehitysinsinöörit, alan tutkijat ja kouluttajat
Ajankohta:1.9.2015 - 3.9.2015
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:990 € + alv
Haku:avoin
Oppimismenetelmät:Luennot, harjoituksia ja 1. kirjallinen tentti, jossa moduulit 1, 2 ja 3.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Hitsatun rakenteen suunnittelija -koulutuksen muilla moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Pettinen ReijoKoulutuspäällikkö040 505 4079