Tulosta

IMORWP - Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus, kurssi 7


[Rohkeasti kohti tulevaisuutta]

Suunnitteleeko yrityksesi hitsaustuotannon robotisointia? Osaako yrityksesi hyödyntää hitsausrobotin kaikki mahdollisuudet? Jatkuvat tuotannon tehostamisvaatimukset ja uhkaava työvoimapula korostavat robottihitsauksen ja hitsausautomaation merkitystä tulevaisuudessa. Korkeat työvoimakustannukset pakottavat yrityksiä automaatioasteen nostamiseen. Hitsauksen automatisoinnin avulla suomalaiset metalliteollisuuden konepajat säilyttävät kilpailukykynsä ja hitsaustyöt pysyvät Suomessa. Kun halutaan varmistaa yrityksen kilpailukyvyn säilyminen ja motivoida avainhenkilöitäsi löytämään uusia innovaatioita, on katsottava rohkeasti kohti tulevaisuuteen ja panostettava koulututukseen.  

Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus  sisältää viisi kertaa 2 - 5 päivän lähiopiskelujaksoa noin 6 kk aikana yhteensä 16 päivää sekä itseopiskelua. Näin osallistuja voi suorittaa koko koulutuksen joustavasti työn ohessa.  

Kansainvälinen robottihitsauksen asiantuntijakoulutus perustuu uuteen International Institute of Welding (IIW) alaisena hyväksyttyyn International Mechnized, Orbital and Robot Welding Personnel (IMORWP)  -koulutusohjelmaan (entinen EWF:n robottihitsauksen erikoiskurssi). Koulutusta rakennetaan Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Uudet hitsausalan kansainväliset asiantuntijakoulutukset -projektissa. Tämä on Kaakkois-Suomen elyn rahoittama projekti vuosille 2010 - 2013.  

Robottihitsauksen_koulutus_kenelle.pdf
Esite:IMORWP_esite_2013.pdf (365KB)
Kohderyhmä:Hitsauskoordinoijat, työnjohtajat,  tuotannon esimiehet, robottijärjestelmien vastuuhenkilöt, tuotannon kehittämisestä/tehostamisesta vastaavat  
Ajankohta:12/2014 - 4/2015
Laajuus:16 lähiopiskelupäivää ja 13 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta, myös muita paikkakuntia
Hinta:4480 €
Haku:12/2014
Oppimismenetelmät:Luentoja, käytännön harjoituksia ja harjoitustöitä
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.

Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat osaamisestaan uuden IIW:ssä tammikuussa hyväksytyn kansainvälisesti arvostetun   todistuksen: International Diploma in Robot Welding at the Comprehensive level, IRW - C todistus. Operaattoritasolle on vastaavasti Basic-tason diplomi (IRW - B), joka sisältää moduulit 1, 2 ja 3.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

LUT eMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin on hyödynnettävissä 10 opintopistettä.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Pettinen ReijoKoulutuspäällikkö040 505 4079