Tulosta

Tietojohtamisen kehitysprojektiTietojohtaminen vaatii keskeisten ajatusmallien viemisen organisaation käytäntöihin. Tässä moduulissa osallistujat valitsevat yhden tietojohtamisen kehityskohteen omasta organisaatiostaan, jota viedään eteenpäin niin osallistujien yhteisissä workshopeissa, itsenäisellä työskentelyllä kuin ohjaajan kanssa kahden käytävien kehittämispalaverien avulla.

Keskeiset teemat
- Tietojohtamisen prosessien kehittäminen
- Käytännön kehityskohteen valitseminen sekä kehityssuunnitelman tekeminen
- Kehityskohteiden perusteleminen organisaation päättäjille ja henkilöstölle
- Muutosprosessien läpivieminen
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille sekä tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille. Osallistujilla tulee olla perustiedot tietojohtamisesta voidakseen osallistua tähän ohjelman moduuliin.
Ajankohta:3.10.2017, virtuualisia henkilökohtaisia tutorointitapaamisia ja esityspäivät 16.-17.1.2018 (1-2 pv).
Laajuus:2-3 lähiopiskelupäivää ja 6 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:2150 € + alv
Haku:4.9.2017
Oppimismenetelmät:Aloitusworkshop, virtuaalisesti totetutetut tutorointisessiot, henkilökohtainen omaan työhön liittyvä kehitysprojekti ja projektiöiden esityspäivä(t)
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.    
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen-Himanen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790