Tulosta

Strateginen markkinointiModuulissa käsitellään strategisen tason markkinoinnin suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä asioita sekä niiden kytkeytymistä yrityksen liiketoimintastrategiaan.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Markkinointiin liittyvät strategiset valinnat ja päätökset
- Markkinointistrategian suunnitteluprosessi osana yrityksen liiketoimintastrategiaa  
- Markkinoinnin strategiset ratkaisut, mm. segmentointi, imago sekä kanavaratkaisut  
- Strategisen markkinoinnin toteutusta tukevat analyysit, mm. ympäristöanalyysi ja kilpailija-analyysi.

Lähiopiskelupäivät: 4 kpl, Lappeenrannassa. Seuraavan toteutuksen päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava toteutus syksyllä 2018.
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2050 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja 32 h ja harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa, LUT eMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935