Tulosta

Strateginen markkinointiModuulissa käsitellään strategisen tason markkinoinnin suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyviä asioita sekä niiden kytkeytymistä yrityksen liiketoimintastrategiaan.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Markkinointiin liittyvät strategiset valinnat ja päätökset
- Markkinointistrategian suunnitteluprosessi osana yrityksen liiketoimintastrategiaa  
- Markkinoinnin strategiset ratkaisut, mm. segmentointi, imago sekä kanavaratkaisut  
- Strategisen markkinoinnin toteutusta tukevat analyysit, mm. ympäristöanalyysi ja kilpailija-analyysi.

Lähiopiskelupäivät:
torstai 27.10.2016 Lappeenranta
perjantai 28.10.2016 Lappeenranta
torstai  10.11.2016 Lappeenranta
perjantai 11.11.2016 Lappeenranta

Kohderyhmä:Suurten ja keskisuurten organisaatioiden johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:27.-28.10.2016 ja 10.-11.11.2016
Laajuus:4 lähiopiskelupäivää ja 5 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:2050 € + alv 24%
Haku:
Oppimismenetelmät:Luentoja 32 h ja harjoitustyö
Muuta:Tämä moduuli voidaan liittää osaksi Strateginen johtaminen yrityksessä -ohjelmaa, LUT eMBA -ohjelmakokonaisuutta tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  
Yhteyshenkilöt:
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935