Tulosta

Metsäklusterin tohtoriohjelma


Information in english

-Työn ohessa tohtoriksi

Tarve uudentyyppiselle osaamiselle
Tulevaisuuden kilpailukyky metsäteollisuudessa vaatii uudentyyppistä, monialaista ja korkeatasoista osaamista.
Suomalainen metsäteollisuus tarvitsee tulevaisuudessakin huippuosaajia, jotka kehittävät uusia ratkaisuja metsäteollisuuden kannattavuuden ja kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Tässä tutkimuksen ja kehityksen rooli on ollut ja tulee olemaan erittäin merkittävä.

Tohtorista on moneksi
Perinteisesti tohtorin tutkintoa on pidetty tutkijan kouluna. Substanssipuolella tohtorin tutkinnon tekeminen onkin paljolti oman osaamisen syventämistä. Substanssiosaamisen lisäksi väitöstyö pakottaa ajattelemaan asioita monipuolisesti ja kannustaa hakemaan uudentyyppisiä ratkaisuja ongelmiin, mikä edistää ongelmanratkaisutaitoja ja innovatiivisuutta.   Väitöstyö onkin loistava paikka kehittää omaa ideointikykyään ja testata ideoiden toteutettavuutta tutkimuksessa. Yllämainittuja ominaisuuksia edellytetään paitsi tutkimus- ja kehitystehtävissä, myös monissa muissa tehtävissä, joissa tarvitaan ihmisiä, joilla on kyky ja halu luoda uutta.

Metsäklusterin tohtoriohjelma (aiemmin tunnettu nimellä Metsäklusterin tohtorikoulu) on metsäteollisuudessa työskenteleville suunnattu monialainen ja usean yliopiston yhteistyössä toteuttama hanke, joka tarjoaa tukea koko väitöstyöprojektin läpiviemisessä.  Ohjelmassa opiskelijat perehdytetään tieteelliseen työhön ja tutkimusprosesseihin. Yhteistyöseminaareissa käsitellään metsäklusterin kannalta tärkeitä tutkimusteemoja ja opiskelijoiden omia väitöstyöaiheita. Monialaisessa ryhmässä kehitetään metataitona dialogia erilaisen ammatillisen taustan omaavien ihmisten kanssa.
Esite:MetsaKlusteresiteA4_4s.pdf (358KB)
Kohderyhmä:Metsäklusterin alaan liittyvissä yrityksissä työskentelevät ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet
Laajuus:tohtoriopinnot
Paikkakunta:Seminaareja ja kursseja järjestetään eri paikkakunnilla
Muuta:
Tulossa:  
kirjoitusputki huhti-toukokuussa
Kanssamme yhteistyössä


Yhteyshenkilöt:
Virkki-Hatakka TerhiProjektipäällikkö040 505 6439