Tulosta

Tilinpäätös ja sen tulkinta


Opintojaksolla tutustutaan tilinpäätöksen sisältöön eli tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä niiden olennaisiin yksityiskohtiin. Lisäksi perehdytään yrityksen taloudellisen tilanteen analysointiin erityisesti liiketaloudellisten tunnuslukujen (mm. kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus) avulla sekä tarkastellaan tilinpäätöksen muutosten vaikutuksia tunnuslukuihin. Opintojakson jälkeen osataan analysoida ja tulkita eri toimialoilla olevien yritysten tilinpäätöksiä.

Harjoitustyö tehdään ryhmätyönä luennoitsijan antamista esimerkkiyrityksistä. Kukin ryhmä käsittelee eri yritystä.

Ennen moduulin alkamista osallistuja tekee itsenäisesti etäopiskeluna Kustannusjohtamisen verkkokurssin.
Kohderyhmä:Johto-, päällikkö ja esimiestehtävissä työskentelevät, jotka tarvitsevat valmiuksia taloudellisten näkökulmien huomioimiseen strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.
Ajankohta:Seuraava toteutus v. 2015.
Laajuus:4 opintopistettä ja 4 lähiopiskelupäivää
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:1925 €
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia 32 h ja harjoitustyö, ei tenttiä. Ennen moduulin alkamista itsenäisesti etäopiskeluna tehtävä Kustannusjohtamisen verkkokurssi.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Taloutta esimiehille -moduulivalikon muilla opinnoilla.  Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559 
Valkeapää SariAsiakkuuspäällikkö040 535 1935