Tulosta

Tietotyö ja itsensä johtaminenTyöelämän vallitsevat rakenteet perustuvat teollisen yhteiskunnan vaatimuksille. Tietotyön luonne poikkeaa merkittävästi teollisesta työstä ja nostaa esiin toisenlaisia haasteita työn ja koko elämän hallinnalle. Tietotyöläisen ja heidän työnantajiensa on omaksuttava uudet periaatteet työn tekemiseen.

Keskeiset teemat
- Tietotyön erityispiirteet
- Tietotyö vs. ihmisen fysiologia
- Itsensä johtamisen työkalut
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille sekä tietotyötä tekeville ja tietotyölästen esimiehille.
Ajankohta:2.10.2017 ja 7.11.2017
Laajuus:2 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:1450 € + alv
Haku:4.9.2017 mennessä
Oppimismenetelmät:Aiheeseen orientoiva ennakkotehtävä, 2 lähiopiskelupäivää, pari- ja ryhmätyöskentelyä ja henkilökohtainen harjoitustyö.
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman muilla moduuleilla. Tämä moduuli voidaan liittää myös osaksi LUT eMBA -opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen-Himanen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790