Tulosta

Näkökulmia kirjanpitoon ja tilinpäätökseen


Moduulin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa opiskelijan yrityksen kirjanpidon, tuloslaskennan ja tilinpäätöksen sisällön tuntemusta casetapausten avulla.  

Keskeisiä teemoja ovat:
- Kirjanpitonormistot
- Kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleiset periaatteet
- Liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen arvostuksen ja jaksotuksen erityiskysymyksiä:
     * suunnitelman mukaiset poistot ja verotuksen poistot
     * arvonalentuminen
     * arvonkorotus
     * vaihto-omaisuuden arvostus
     * osatuloutus
     * pakolliset varaukset
     * valuuttamääräisten erien käsittely
- osakeyhtiön omaan pääomaan liittyvät liiketapahtumat
- erilaisten casetapausten hyödyntäminen oppimisessa

Lähiopiskelupäivät:
Lauantai 26.8.2017 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 1.9.2017 klo 9 - 17, Lahti
Perjantai 15.9.2017 klo 9 - 17, Lahti
Kohderyhmä:Kaikki yrityksen kirjanpidosta ja/tai tilinpäätöksestä kiinnostuneet
Ajankohta:26.8., 1.9. ja 15.9.2017
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:850 euroa + alv
Haku:Haku on päättynyt, kysy vapaita paikkoja.
Oppimismenetelmät:Luentoja ja harjoituksia, etätyöskentelynä erilaisia oppimistehtäviä, harjoitustyö
Muuta:Täydennä osaamistasi muilla Controllerin asiantuntijaohjelman moduuleilla.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  

Yhteyshenkilöt:
Kykkänen NinaKoulutuspäällikkö040 766 7987 
Nylander JaanaKoulutussihteeri040 506 6559