Tulosta

Liiketoimintariskien hallinta Venäjällä


Liiketoimintariskit ovat osa yritystoimintaa, myös Venäjällä. Koulutusjakson aikana näiden riskien hallintaa tarkastellaan juridisesta näkökulmasta ja tutustutaan mm. Venäjän oikeusjärjestelmän toiminnan pääpiirteisiin, maassa sovellettavien keskeisten sopimusten pääperiaatteisiin sekä sopimusmenettelyihin. Opiskelija tunnistaa erilaiset sopimukset ja niihin liittyviä riskitekijöitä sekä tuntee yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvän keskeisen sääntelyn Venäjällä. Moduuli tarjoaa näkökulmia myös tietojen soveltamiseen Venäjän työelämässä.

Keskeisiä teemoja ovat:
- Yritystoiminnan käsitteistöjen erot Suomessa ja Venäjällä (mm. suhtautuminen oikeuteen ja oikeusjärjestelmän toiminta yleisesti)  
- Sopimusoikeudelliset kysymykset Venäjä-yhteistyössä (sopimusmenettelyt, erilaiset sopimukset)
- Yritystoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen Venäjällä (yrityksen perustaminen ja toiminta)
- Yritysverotus- ja ALV-lainsäädäntö Venäjällä
- Venäjän työlainsäädäntö

Kohderyhmä:Keskisuurten ja suurten yritysten keski- ja ylempi johto
Ajankohta:Seuraava toteutus suunnitteilla.
Laajuus:3 lähiopiskelupäivää ja 3 opintopistettä
Paikkakunta:Lappeenranta
Hinta:Ilmoitetaan myöhemmin.
Haku:Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.
Oppimismenetelmät:Luennot ja tentti
Muuta:Täydennä asiantuntemustasi LUT Interplay_ -koulutuksen muilla moduuleilla.
Tämä moduuli voidaan liittää osaksi LUT eMBA-opintoja tai henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.  
Yhteyshenkilöt:
Ikäheimonen TuuliKoulutuspäällikkö040 765 5699