Tulosta

Oppilaitosten ja opetustoimen uudistumiskyky


Julkinen sektori on voimakkaiden muutosten kourissa. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää organisaatioilta ketteryyttä ja jatkuvaa uudistumiskykyä.

Oppilaitosten ja opetustoimen uudistumiskyky -moduulissa perehdytään organisaation jatkuvan uudistumisen merkitykseen oppilaitosten johtamisen näkökulmasta.

Moduulin keskeisiä aihealueita ovat:
- uudistumisen haaste
- uudistumiskyvyn määritelmä
- uudistumiskyvyn avaintekijät
- uudistumiskyvyn arviointi ja kehittäminen

Lähiopiskelupäivät:  
tiistai 11.2.2014 klo 9.30-15.30, Lahti  
keskiviikko 12.2.2014 klo 9.30-15.30, Lahti
Kohderyhmä:Esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja muun yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön aloilla toimiva sivistysjohto, oppilaitosjohto ja johtoryhmät.
Ajankohta:11.-12.2.2014
Laajuus:3 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksuton.
Oppimismenetelmät:Luentoja ja luennoilla tehtäviä oppimistehtäviä 12 h. Henkilökohtainen oman organisaation suorituskyvyn mittaamiseen keskittyvä harjoitustyö. Lisäksi ennakkolukemisia.
Muuta:Koulutushanke on valtakunnallinen ja sen rahoittaa Opetushallitus. Moduuliin voivat osallistua kaikki kohderyhmään kuuluvat ja sen opetus on osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus-, ruokailu- sekä sijaiskustannuksista.
    
Moduuli toteutetaan vähintään 15 osallistujalla ja siihen otetaan maksimissaan 30 osallistujaa.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790