Tulosta

Työyhteisön kehittäminen


Muutostilanteissa ja kiristyvän taloudellisen tilanteen aiheuttamissa henkilöstöjärjestelyissä joudutaan turvautumaan kipeisiinkin ratkaisuihin, joissa ihmisten jaksaminen ja koko työyhteisön hyvinvointi ovat koetuksella. Tehtävillä päätöksillä on vaikutuksia nykyiseen henkilöstöön sekä tulevaisuuden rekrytointimahdollisuuksiin.

Työyhteisön kehittäminen -moduulin tavoitteena on antaa yleiskuva henkilöstövoimavarojen johtamiseen liittyvistä osa-alueista esimiehen ja johtajan näkökulmasta.  

Koulutus auttaa ymmärtämään, miten yksilön henkinen ja fyysinen hyvinvointi, motivaatio, työn organisointi ja saatu palaute suoriutumisesta vaikuttavat koko organisaation hyvinvointiin. Organisaatiot eivät toimi ilman osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöään ja kilpailu osaajista tulee nykyisestä kiristymään, joten henkilöstö on yhä tärkeämpi voimavara kilpailukyvyn rakentamisessa.  

Teemoina mm.  
- Työn organisointi  
- Sitouttaminen  
- Palkitseminen  
- Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen  
- Erilaisuuden johtaminen  
- Motivoituminen ja vastuu omasta työstä  
- Perhe-elämän ja työn yhteensovittaminen  
- Alaistaidot

Lähiopiskelupäivät:
Kohderyhmä:Esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja muun yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön aloilla toimiva sivistysjohto, oppilaitosjohto ja johtoryhmät.
Ajankohta:Syksy 2014
Laajuus:6 op
Paikkakunta:Lahti
Hinta:Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksuton.
Oppimismenetelmät:Luentoja ja luennoilla tehtäviä oppimistehtäviä 18 h. Laaja lähiopetusjaksojen välissä tehtävä henkilökohtainen harjoitustyö. Lisäksi ennakkolukemisia ja välitehtäviä.
Muuta:Koulutushanke on valtakunnallinen ja sen rahoittaa Opetushallitus. Moduuliin voivat osallistua kaikki kohderyhmään kuuluvat ja sen opetus on osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus-, ruokailu- sekä sijaiskustannuksista.
    
Moduuli toteutetaan vähintään 15 osallistujalla ja siihen otetaan maksimissaan 30 osallistujaa.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790