Tulosta

Asiantuntijaorganisaation johtamisen kehittäminen


Oppilaitosten ja opetustoimen johdolle suunnatun koulutushankkeen tavoitteena on kehittää osallistujien osaamista tietointensiivisten asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa.

Hankkeen eri moduuleissa oppilaitosten johtamista tarkastellaan organisaation ja yksilöiden tulevaisuudessa tarvitsemien peruskyvykkyyksien (luovuus, uuden tiedon luominen, uudistumiskyky, verkostoissa toimiminen, henkilökohtaiset johtajataidot) sekä ihmisten ja organisaatioiden johtamiseen liittyvistä näkökulmista (asiantuntijoiden ja osaamisen johtaminen, strategian toimeenpano, työyhteisön kehittäminen, uudet työskentelymuodot ja työkalut, talouden hallinta).

Koulutushanke koostuu erillisistä moduuleista, joita toteutetaan noin 10 kpl kysynnän mukaan. Osallistujat voivat valita itselleen sopivimmat moduulit oman tarpeensa ja mielenkiintonsa mukaisesti.
Esite:Asiantuntijaorganisaation johtamisen kehittäminen_netti.pdf (46KB)
Kohderyhmä:Esi- ja perusopetuksen, lukioiden ja muun yleissivistävän koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön aloilla toimiva sivistysjohto, oppilaitosjohto ja johtoryhmät.
Ajankohta:Marraskuu 2013 - joulukuu 2014
Laajuus:Noin 10 erillistä moduulia
Paikkakunta:Lahti ja Lappeenranta
Hinta:Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus ja se on osallistujille maksuton.
Haku:Koulutuksen moduuleihin ilmoittaudutaan erikseen.
Oppimismenetelmät:Lähiopetusta, pari- ja ryhmätöitä, blogitehtäviä ja harjoitustöitä.
Muuta:Koulutushanke on valtakunnallinen ja sen rahoittaa Opetushallitus. Hankkeeseen voivat osallistua kaikki kohderyhmään kuuluvat ja sen opetus on osallistujille maksutonta. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus-, ruokailu- sekä sijaiskustannuksista.
Kanssamme yhteistyössä
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790