Tulosta

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma


[Miten johtaa sellaista, mitä ei voi nähdä?]

Tuotantotyöstä tietotyöhön siirtyminen on asettanut johtamiselle uusia haasteita. Kilpailukykyä rakennettaessa on panostettava eri asioihin kuin aikaisemmin: luovuuteen, uudistumiskykyyn ja toiminnan ketteryyteen.

Tiedon ja osaamisen hyödyntäminen, kehittäminen, mittaaminen ja johtaminen edellyttävät uudenlaisia ajatusmalleja, toimintatapoja ja työkaluja, joita Tietojohtamisen ohjelma tarjoaa. Löytämällä keinot ympärillä olevien uusien mahdollisuuksien, luovuuden ja tiedon johtamiseen voidaan hyödyntää uskomattomia voimavaroja.

”Pääoman lähde on muuttunut radikaalisti. Se, mistä me jatkossa tahkoamme lisäarvoa, on nimenomaan tieto ja osaaminen" professori Pirjo Ståhle

Miksi?

  • Organisaation tärkeimmiksi kilpailukyvyn lähteiksi ovat nousseet tieto ja osaaminen sekä näiden jalostaminen osana verkostoa.
  •   
  • Tietointensiivisten organisaatioiden ja niissä työskentelevien asiantuntijoiden luotsaaminen vaatii uudenlaista johtamista.

  • Tehokas tietopääoman johtaminen mahdollistaa ketterän toiminnan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Kenelle?

  • Yrityksille ja yksilöille, jotka ymmärtävät menestyksen lähtevän kyvystä jalostaa ja hyödyntää tietoa.

  • Kaikille, jotka haluavat keinoja, osaamista ja näkemystä tietointensiivisen verkostotalouden johtamiseen.
Esite:Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma_2013.pdf (260KB)
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Seuraava ohjelma käynnistyy huhtikuussa 2015
Laajuus:16 lähiopiskelupäivää ja 24 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:Seuraavan ohjelman hinta vahvistetaan loppukeväästä 2014
Haku:Haku vuoden 2015 ohjelmaan käynnistyy loppukeväästä 2014
Oppimismenetelmät:Ennakkotehtävät, lähiopiskelupäivät ja yritysvierailijaluennot, case-esimerkit ja -harjoitukset, pari- ja ryhmätehtävät sekä oppimista ja työtehtäviä tukevat harjoitustyöt.
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman teemaopintoihin.  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma soveltuu sivuaineeksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790