Tulosta

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma


[Miten johtaa sellaista, mitä ei voi nähdä?]

"Kilpailuedun on perustuttava uniikkiin, erilaiseen ja vaikeasti jäljitteltävään osaamiseen. Suomen kestävä kilpailukyky syntyy tiedosta ja osaamisesta, uudistumiskyvystä, ketterästä organisoimisesta, yhteistyökyvykkyydestä, luottamuksesta ja taitavasta johtamisesta."  
Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman akateeminen johtaja, professori Kirsimarja Blomqvist

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma tarjoaa uusia ajatusmalleja ja työkaluja tiedon, luovuuden, luottamuksen, uudenlaisten organisoitumismuotojen sekä tarvittavien kyvykkyyksien johtamiseen.

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman vuorovaikutteisissa seminaareissa luennoitsijat yhdistävät tuoreen tutkimusperäisen tiedon osallistujien monialaiseen käytännön kokoemukseen. Osaavat kouluttajat ja kokeneet kurssitoverit tarjoavat osallistujille erinomaiset verkostot, mahdollisuuden testata omia ideoita ja saada sparrausta.

Miksi?

  • Organisaation ja yksilön tärkeimmiksi kilpailukyvyn lähteiksi ovat nousseet tieto, osaaminen ja yhteistyökyky.
  •   
  • Tietointensiivisten organisaatioiden ja niissä työskentelevien asiantuntijoiden luotsaaminen vaatii uudenlaista johtamista.

  • Tietopääoman tehokas johtaminen mahdollistaa ketterän toiminnan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Kenelle?

  • Yrityksille ja yksilöille, jotka näkevät tiedon ja osaamisen olevan kilpailukyvyn kestävä lähde.

  • Kaikille, jotka haluavat keinoja, osaamista ja näkemystä tietointensiivisen verkostotalouden johtamiseen.
Kohderyhmä:Tietointensiivisten yritysten johdolle, keskijohdolle, asiantuntijoille sekä henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjille.
Ajankohta:Huhtikuu 2015 - joulukuu 2015
Laajuus:13 lähiopiskelupäivää ja 24 opintopistettä
Paikkakunta:Lahti
Hinta:7 500 euroa + alv
Haku:30.3.2015
Oppimismenetelmät:Aihealueisiin orientoivia ennakkotehtäviä, lähiopiskelupäiviä, case-esimerkkejä ja -harjoituksia, vierailijaluennoitsijoita edelläkävijäyrityksistä, tutoroitua verkossa tapahtuvaa etäopiskelua, yksilö- ja ryhmätehtäviä ja omiin työtehtäviin sidottuja harjoitustöitä.
Muuta:Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia siitä itsellesi parhaiten sopivat moduulit.  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma on mahdollista sisällyttää LUT eMBA -ohjelman teemaopintoihin.  

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma soveltuu sivuaineeksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteiden maisterin tai kandidaatin tutkintoihin.  

Opinnot ovat soveltuvin osin hyödynnettävissä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkintoihin.
Yhteyshenkilöt:
Hannikainen ElinaKoulutuspäällikkö040 573 3790