Tulosta

Vahvasti osana yliopistoaKoulutus- ja kehittämiskeskuksen toimintojen ytimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston oma osaaminen ja tutkimus. Aito ja kiinteä vuorovaikutus oman yliopiston kanssa on keskeinen menestystekijä.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston vahvuusalueet liittyvät metsäteollisuuteen, metalliin, energiaan, liiketoimintaosaamiseen sekä venäjäosaamiseen. Toiminnan perustana ovat laaja-alaiset eri vahvuusalueita yhdistävät ja hyödyntävät osaamisryhmät.  

Yliopiston vahvoja osaamisalueita tukevat myös Koulutus- ja kehittämiskeskuksen osaamisalueet:  

* Liiketoimintaosaaminen
* Metallitekniikka  
* Muut alat