Tulosta

Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys -koulutus
Koulutuksen tarkempi sisältö, rakenne ja toteutustapa suunnitellaan vuoden 2016 aikana tehtävän tarvekartoituksen ja keväällä 2017 järjestettävien törmäytystilaisuuksien pohjalta.

Innovatiivisuus ja yrittäjämäisyys -koulutuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 loppupuolella. Haku koulutuksiin käynnistyy alkusyksyllä 2017.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ohjelmointikoulutuksen saaneet korkeasti koulutetut työttömät tai työttömyysuhan alaiset ja/tai yrittäjiksi aikovat sekä SOTE-alan yrittäjät tai yrittäjiksi aikovat Etelä-Karjalan alueella.

Lisätietoja nettisivulla kevään aikana tai projektipäällikkö Sari Valkeapäältä, sari.valkeapaa@lut.fi tai 040 535 1935