Tulosta

Karttasovellus- ja paikkatieto-ohjelmointi -koulutus
Koulutuksen tarkempi sisältö, rakenne ja toteutustapa suunnitellaan vuoden 2016 aikana tehtävän tarvekartoituksen ja keväällä 2017 järjestettävien törmäytystilaisuuksien pohjalta.

Karttasovellus- ja paikkatietokoulutuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2017 loppupuolella. Haku koulutuksiin käynnistyy alkusyksyllä 2017.

Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ohjelmointikoulutuksen saaneet korkeasti koulutetut työttömät tai työttömyysuhan alaiset ja/tai yrittäjiksi aikovat Etelä-Karjalan alueella.

Lisätietoja nettisivulla kevään aikana tai projektipäällikkö Sari Valkeapäältä, sari.valkeapaa@lut.fi tai 040 535 1935

Lisätietoja nettisivulla loppusyksystä 2016 tai projektipäällikkö Sari Valkeapäältä, sari.valkeapaa@lut.fi tai 040 535 1935