Tulosta

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelman sisältö ja aikatauluOhjelma käynnistyy yhteisellä aloituspäivällä 7.3.2017 Lahdessa.

Tietopääoma kilpailutekijänä 3 op
Luennoitsija: professori Aino Kianto (LUT)
Verkkokurssi. Seuraava toteutus keväällä 2019.

Uudet organisoitumismuodot ja verkostojohtaminen 6 op
Luennoitsija: professori Kirsimarja Blomqvist (LUT)
Lähiopiskelupäivät: 3 lähiopiskelupäivää ja lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua ja verkossa tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Seuraava toteutus keväällä 2019.

Organisaation uudistumiskyky ja luovuus 3 op
Luennoitsija: professori Aino Kianto (LUT)
Lähiopiskelupäivät: 1 lähiopiskelupäivä. Seuraava toteutus keväällä 2019.

Tiedolla johtaminen 3 op
Luennoitsija: tutkijatohtori Samuli Kortelainen (LUT)
Lähiopiskelupäivät: 5.-6.9.2017 Lahdessa.

Tietotyö ja itsensä johtaminen 3 op    
Luennoitsija: professori Kirsimarja Blomqvist (LUT)
Lähiopiskelupäivät: 2.10.2017 ja 7.11.2017 Lahdessa.

Tietojohtamisen kehitysprojekti 6 op
Lähiopiskelupäivät: 3.10.2017 ja projektitöiden esityspäivät 16.-17.1.2018 (1-2 pv riippuen osallistujamäärästä) Lahdessa. Lisäksi virtuaalisesti toteutettavia tutorointitapaamisia henkilökohtaisen työn ohjaajan kanssa.Tietojohtamisen -opintoja parhaiten tukevat seuraavat moduulit:
- Asiantuntijaorganisaation johtaminen
- Innovaatio - uudistumisen taito
- Ennakointi osana innovaatiotoimintaa
- Innovation menestyksellinen toteuttaminen
- Innovaatiosta liiketoimintaan
- Innovatiivinen organisaatiokulttuuri    
- Avoin innovaatio ja epävarmuuden hallinta kilpailuedun lähteenä
- Tulevaisuus, trendit ja toimialojen näkymät
- Yritysten välinen yhteistyö